MISJA I POLITYKA JAKOŚĆI

Misja firmy

F. H. MARGO    pragnie być firmą najlepszą w swojej branży, dlatego też wyznaczyliśmy sobie następujące cele, które sumiennie są przez nas realizowane:

  • ■    ciągłe doskonalenie siebie i naszych usług,
  • ■    oferowanie produktów najwyższej jakości,
  • ■    rozszerzanie oferty asortymentowej oraz zakresu oferowanych usług,
  • ■    optymalna reakcja na potrzeby naszych Klientów.

Polityka Jakości

F. H. MARGO  uznając jakość za fundamentalny czynnik satysfakcji Klientów i przewagi konkurencyjnej ustanawia w oparciu o obowiązującą misję firmy Politykę Jakości, która jest rozumiana jako zespół działań prowadzonych przez kadrę zarządzającą, kierownictwo i personel firmy w dostarczaniu produktów i usług zdobywających uznanie i satysfakcję Klientów.

Cele, które przyjęliśmy za kluczowe dla rozwoju naszej spółki będziemy realizować przez:

  • ■    system szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników,
  • ■    nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,
  • ■    monitorowanie potrzeb naszych Klientów,
  • ■    poszukiwanie nowych produktów dla naszych Klientów,
  • ■    rozbudowę sieci dystrybucji.